Calibris Erkend Leerbedrijf
Algemeen Nut Beoogde Instelling
Gratis onderwijs

De basisschool en het middelbaar onderwijs (onderbouw) is veelal gratis in Indonesië doordat het wordt gesubsidieerd door de overheid. Het middelbaar onderwijs (bovenbouw) wordt daarentegen niet gesubsidieerd door de overheid en de kost ouders van kinderen jaarlijks veel geld. Veel kansarme kinderen stoppen met school na het afmaken van middelbaar onderwijs (onderbouw) omdat de ouders het schoolgeld niet kunnen bekostigen. De kinderen zijn gedwongen om te gaan werken. Door het ontbreken van goede papieren/diploma’s hebben deze kinderen geen kans op een goed betaalde baan en op deze manier wordt de cirkel van armoede in stand gehouden.

Om dit probleem aan te pakken heeft Anak Bangsa in juli 2015 de deuren geopend van haar nieuwe school, SMK ANAK BANGSA. Dit is een middelbare (vak)school (bovenbouw) gericht op toerisme. Deze school is geheel gratis voor alle kansarme kinderen. Dit is inclusief uniformen, boeken, tas en andere schoolbenodigdheden. Op deze manier kunnen de kinderen hun school afmaken en eventueel verder studeren zonder dat hun ouders zich zorgen hoeven te maken over de hoge kosten hiervan.