Calibris Erkend Leerbedrijf
Algemeen Nut Beoogde Instelling
Naschoolse opvang

Een grote groep vergeten kinderen, de allerarmste die in kleine, donkere, onhygiënische, kapotte huizen of zelf bamboe hutjes leven in de kampung. Deze groep kinderen loopt grote risico om op straat te belanden door de armoede waar ze in leven om hun ouders te helpen overleven. In Indonesië is het probleem straatkinderen groot. Dagelijks schoenen poetsen, boodschappen sjouwen, bedelen bij gevaarlijke kruispunten of plastic verzamelen op de vuilnisbelt, om een paar cent te verdienen. Dit alles met grote kans op ziektes, mishandeling of in het ergste geval seksueel misbruik.

Naschoolse opvang is opgezet om te voorkomen dat de kansarme kinderen naar de straat gaan en vroegtijdig school verlaten. Zij komen na schooltijd bij de stichting om weer kind te kunnen zijn. Zij kunnen hier spelen met leeftijdsgenoten zonder zich bezig te moeten houden met volwassen zaken. Tegelijkertijd leren de kinderen extra vaardigheden. Er worden activiteiten aangeboden zoals: handvaardigheid, muziek, sport, Engelse taal, naaien en computer. Daarnaast kunnen de kinderen onder begeleiding huiswerk maken of hun verhalen/ervaringen/problemen met de pedagogisch medewerker. De kinderen worden begeleidt door een team van pedagogisch medewerkers en sociaal werkers.