anak-bangsa-foundation-icon-free-education

GRATIS ONDERWIJS

EEN SCHOOL DIE GEHEEL GRATIS IS VOOR ALLE KANSARME KINDEREN

Het basis- en middelbaar onderwijs (onderbouw) is veelal gratis in Indonesië doordat het wordt gesubsidieerd door de overheid. Het middelbaar onderwijs (bovenbouw) wordt daarentegen niet gesubsidieerd door de overheid en dat kost ouders van kinderen jaarlijks veel geld. Veel kansarme kinderen stoppen met school na het afmaken van middelbaar onderwijs (onderbouw) omdat de ouders het schoolgeld niet kunnen bekostigen. De kinderen zijn gedwongen om te gaan werken. Door het ontbreken aan goede papieren/diploma’s hebben deze kinderen geen kans op een goed betaalde baan en op deze manier wordt de cirkel van armoede in stand gehouden.

Om dit probleem aan te pakken heeft Anak Bangsa in juli 2015 de deuren geopend van haar nieuwe school, SMK ANAK BANGSA. Dit is een middelbare (vak)school (bovenbouw) gericht op toerisme. Deze school is geheel gratis voor alle kansarme kinderen. Dit is inclusief uniformen, boeken, tas en andere schoolbenodigdheden. Op deze manier kunnen de kinderen hun school afmaken en eventueel verder studeren zonder dat hun ouders zich zorgen hoeven te maken over de hoge kosten hiervan.

anak-bangsa-gratis-onderwijs-01
anak-bangsa-gratis-onderwijs-03
anak-bangsa-gratis-onderwijs-05
anak-bangsa-gratis-onderwijs-02
anak-bangsa-gratis-onderwijs-04

anak-bangsa-foundation-icon-day-care

NASCHOOLSE OPVANG

EEN PROGRAMMA VOOR EEN GROTE GROEP VERGETEN KINDEREN, DE ALLERARMSTE DIE IN KLEINE, DONKERE, ONHYGIËNISCHE OMSTANDIGHEDEN MOETEN LEVEN

Een grote groep vergeten kinderen, de allerarmste die in kleine, donkere, onhygiënische, kapotte huizen of zelf bamboehutjes leven in de kampung. Deze groep kinderen loopt een groot risico om op straat te belanden door de armoede waarin ze leven. In Indonesië is het probleem ’straatkinderen’ groot. Dagelijks schoenen poetsen, boodschappen sjouwen, bedelen bij gevaarlijke kruispunten of plastic verzamelen op de vuilnisbelt, om een paar cent te verdienen. Dit alles met grote kans op ziektes, mishandeling of in het ergste geval seksueel misbruik.

Naschoolse opvang is opgezet om te voorkomen dat de kansarme kinderen naar de straat gaan en vroegtijdig school verlaten. Zij komen na schooltijd bij de stichting om weer kind te kunnen zijn. Zij kunnen hier spelen met leeftijdsgenoten zonder zich bezig te moeten houden met volwassen zaken. Tegelijkertijd leren de kinderen extra vaardigheden. Er worden activiteiten aangeboden zoals: handvaardigheid, muziek, sport, Engelse taal, naaien en computer. Daarnaast kunnen de kinderen onder begeleiding huiswerk maken of hun verhalen/ervaringen/problemen met de pedagogisch medewerker delen. De kinderen worden begeleid door een team van pedagogisch medewerkers en sociaal werkers.

anak-bangsa-buitenschoolse-opvang-01
anak-bangsa-buitenschoolse-opvang-02
anak-bangsa-buitenschoolse-opvang-03
anak-bangsa-buitenschoolse-opvang-04

anak-bangsa-foundation-icon-economic-support

ECONOMISCHE ONDERSTEUNING

OM DE ECONOMIE VAN HET GEZIN TE VERSTERKEN EN DE ZELFREDZAAMHEID TE VERHOGEN

Om de economie van het gezin te versterken en de zelfredzaamheid te verhogen bieden wij, in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken in Jakarta, financiële hulp. De gezinnen worden gestimuleerd om een klein bedrijfje op te zetten met als doel dat dit de gezinnen in hun eigen onderhoud kan voorzien. Om de kansen te vergroten voor deze gezinnen worden zij gesteund en gecoacht door het team van Anak Bangsa.

anak-bangsa-economische-ondersteuning-01
anak-bangsa-economische-ondersteuning-02
anak-bangsa-economische-ondersteuning-03
anak-bangsa-economische-ondersteuning-04

anak-bangsa-foundation-icon-kampung-projects

KAMPUNG PROJECTEN

HET CREËREN VAN EEN GEZONDE LEEFOMGEVING IS BELANGRIJK VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET KIND

Het geven van goed onderwijs is belangrijk voor de toekomst van het kind. Het creëren van een gezonde leefomgeving is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Anak Bangsa heeft daarom ook veel projecten in de kampung gedaan en nog steeds lopen. Met kampung projecten wordt bedoeld: renovatie van daken, slaan van putten, aanleg van waterleidingen, bouwen van badkamers, bouwen van huisjes, uitdelen van voedselpakketten, uitdelen van basis benodigdheden zoals matrassen, kleding, zeep etc.

anak-bangsa-kampung-projecten-02
anak-bangsa-kampung-projecten-03
anak-bangsa-kampung-projecten-04
anak-bangsa-kampung-projecten-01

anak-bangsa-foundation-icon-medical-care

MEDISCHE ZORG

ANAK BANGSA WERKT SAMEN MET LOKALE MEDISCHE INSTELLINGEN EN INTERNATIONALE ORGANISATIES

Geld om 3x per dag gezonde maaltijden op tafel te zetten hebben kansarme gezinnen vaak niet, laat staan dat er geld is om medische zorg te betalen mocht dat nodig zijn. Door de onhygiënische leefomstandigheden en het tekort aan vitamines, hebben kinderen geregeld te maken met bacteriën, schimmels, virussen etc. Anak Bangsa werkt samen met lokale medische instellingen en internationale organisaties om de kinderen de medische zorg te bieden die zij nodig hebben.

anak-bangsa-medische-zorg-01
anak-bangsa-medische-zorg-02
anak-bangsa-medische-zorg-03
anak-bangsa-medische-zorg-04
anak-bangsa-medische-zorg-05

anak-bangsa-foundation-icon-court

RECHTSBIJSTAND

OM OOK DIE KINDEREN TE HELPEN GEEFT ANAK BANGSA RECHTSBIJSTAND

Door het gebrek aan middelen en te weinig of vaak geen kennis van zaken zijn er overal in Indonesië minderjarige slachtoffers van onrecht die geen hulp krijgen. Om ook die kinderen te helpen geeft Anak Bangsa rechtsbijstand. Dit wordt verstrekt voor straat- en kansarme kinderen die slachtoffer zijn van elke vorm van onrecht. Deze service is gratis en wordt verzorgd door een professioneel team van advocaten. Dit is een vorm van samenwerking tussen Yayasan Anak Bangsa Indonesia, LBH-NTB, (Wet Service Instituut provincie Nusa Tenggara Barat) en de Indonesische overheid.